OÜ Maaekspert on 2005. aastal asutatud perefirma, mille peamiseks tegevusalaks on erinevate mullatööde teostamine. Ettevõtte tegevliikmete hulka kuuluvad nii veemajanduse/ehituse kui ka metsandusliku kõrgharidusega spetsialistid, kes omavad tööks vajalikke kogemusi.

OÜ Maaekspert on registreeritud Majandustegevuse Registris (MTR)
ehituse valdkonnas järgmistel tegevusaladel:

  • Ehitamine (EEH002672)
  • Omanikujärelvalve (EEO001332)
  • Ehitusjuhtimine (EEJ001317)
  • Projekteerimine (EEP01131)

Samuti on OÜ Maaekspert kantud Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse (MATER), kus ta omab registreeringuid maaparandussüsteemi ehitamise (ME086-00) ja maaparandussüsteemi omanikujärelvalve (MO0086-00) tegevusaladel.
OÜ Maaekspert jaoks on tööde teostamisel oluline kliendikeskne lähenemine, avatus ning tööde tähtaegne valmimine ja kvaliteetne lõpptulemus.